Kurt Skottenborg

-boligsalg... succes eller fiasko?

Boligsalg...

succes eller fiasko?

Kurt Skottenborg

Foredrag

-om salgsoptimering af boliger

Skottenborg laver foredrag om salgsoptimering af boliger og er nu klar til at tage fat på sæsonens foredragsrække om emnet.

Foredraget omhandler, hvad man selv kan gøre for bedre at få solgt sin bolig – det gælder især de boliger, der har været til salg igennem en længere periode (flere år).

Selve foredraget indbyder publikum til at deltage aktivt. Der bliver stillet mange spørgsmål om, hvad publikum selv ville gøre ved en given problemstilling. De fleste mennesker husker bedst ved to-vejs kommunikation og får ved inddragelse mest ud af foredraget.

SKOTTENBORG har arbejdet indenfor salgsoptimering i rigtig mange år. Det gælder både udførelse af forbedringerne samt rådgivning optimeringsmulighederne.
I dag ligger hovedvægten på rådgivning. Vi tænker anderledes i forhold til optimering af selve boligen og giver også vores bud på alternative slagssteder.

Foredraget er muligt i hele landet. Det eneste der kræves er muligheden for at tilslutte en computer til en projektor samt en mikrofon ved større arrangementer.